Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ασφάλεια Ζωής.gr

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη προτίμηση των ασφαλισμένων όντας ο μοναδικός τρόπος κάλυψης του υψηλού κόστους περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα.

Τα συμβόλαια αυτά στη σύγχρονη μορφή τους είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα δίνοντας στον ασφαλισμένο ένα πλήθος επιλογών για καλύψεις και όρια.

Με την ευελιξία αυτή οι ασφαλιστικές εταιρίες επιδιώκουν να σχεδιάζονται προγράμματα που να ταιριάζουν όσο το δυνατό περισσότερο στις ασφαλιστικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες του ασφαλισμένου.

Η καταβολή των ασφαλίστρων

Πέραν ωστόσο από τον ευέλικτο σχεδιασμό, οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν υιοθετήσει έναν ευέλικτο τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων για να διευκολύνουν τους ασφαλισμένους. Έτσι τα ασφάλιστρα μπορούν να καταβάλλονται σε μία δόση (ετήσια), σε 2 δόσεις (εξαμηνιαίες), 4 (τριμηνιαίες) ή 12 με αντίστοιχες μηνιαίες.

Παρέχουν επιπλέον περίοδο 20 ημερών μετά τη λήξη της ημερομηνίας πληρωμής όπου ο ασφαλισμένος ενημερώνεται εγγράφως για το πέρας της ημερομηνίας εξόφλησης των ασφαλίστρων. Σε αυτή τη περίπτωση η περίοδος εξόφλησης παρατείνεται ακόμη για 30 ημέρες.

Τι συμβαίνει ωστόσο σε περίπτωση που η δόση του ασφάλιστρου δε καταβληθεί και το συμβόλαιο ακυρωθεί ;

Σε αυτή τη περίπτωση ο ασφαλισμένος ενημερώνεται εγγράφως για την ακύρωση του συμβολαίου του και παύει να ισχύει η κάλυψη του.

Επαναφορά συμβολαίου

Μετά την ακύρωση του συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να επαναφέρει σε ισχύ το ακυρωθέν συμβόλαιο με τη συμπλήρωση αίτησης επαναφοράς και ερωτηματολογίου υγείας, ώστε να βεβαιώνει στην ασφαλιστική εταιρία τυχόν αλλαγή ή μη της κατάστασης της υγείας του για το διάστημα που το συμβόλαιο παρέμεινε άκυρο.

Τι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή

Η επαναφορά του συμβολαίου σηματοδοτεί την επανέναρξη ισχύος των χρονικών αναμονών του συμβολαίου για τη κάλυψη συγκεκριμένων παθήσεων.

Για παράδειγμα, αν το συμβόλαιο υγείας καλύπτει τις παθήσεις θυρεοειδούς μετά τη διετία και το συμβόλαιο βρίσκοταν σε ισχύ για 3 έτη, τότε ο ασφαλισμένος καλυπτόταν κανονικά μέχρι και πριν την ακύρωση. Με την επαναφορά σε ισχύ του συμβολαίου όμως οι χρονικές αναμονές επαναφέρονται με τον ασφαλισμένο να έχει εκ νέου αναμονή κάλυψης για 2 έτη. Επί της ουσίας μηδενίζεται η διάρκεια του συμβολαίου και επανεκκινεί από την αρχή.

Κρατήστε ότι άτυπα και για τη πρώτη φορά που θα υπάρξει ακύρωση και επαναφορά, αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες επαναφέρουν σε ισχύ το πρόγραμμα ως μη ακυρωθέν,  δεχόμενες τη συνέχεια της κάλυψης από την ημερομηνία ακύρωσης και ως εκ τούτου οι χρονικές αναμονές δεν επαναφέρονται.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι για την επαναφορά συνήθως δεν τίθεται από τους όρους του συμβολαίου κάποιο χρονικό όριο ως καταληκτική ημερομηνία, αλλά για να επιτευχθεί η επαναφορά ως μη ακυρωθέν δε θα πρέπει να έχει παρέλθει 3μηνο από την ακύρωση του συμβολαίου.

Επίσης για να ολοκληρωθεί η επαναφορά θα πρέπει το πρόγραμμα υγείας να συνεχίζει να διατίθεται από την ασφαλιστική εταιρία. Ως εκ τούτου παλαιότερα προγράμματα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά είναι πιο δύσκολο να επανέλθουν σε ισχύ.

Συμπερασματικά

Η κάλυψη των ασφαλίστρων μέχρι την ενδεδειγμένη ημερομηνία εξόφλησης είναι μείζονος σημασίας για την ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος μπορεί αν αιτηθεί την αλλαγή του τρόπου και της συχνότητας πληρωμής του συμβολαίου του για περιόδους οικονομικής δυσχέρειας ώστε να διευκολυνθεί οικονομικά. Κρατήστε επίσης οτι σε περίπτωση επιθυμίας αλλαγής ασφαλιστικής εταιρίας η παροχή της διαδοχικότητας δίδεται με τη προσκόμιση του προηγούμενου συμβολαίου και της τελευταίας εξοφλημένης απόδειξης. Οι ασφαλισμένοι δε θα πρέπει να αμελούν την έρευνα αγοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα με το προηγούμενό τους ασφαλιστήριο ακυρωμένο, διότι μπορεί να απωλέσουν τη παροχή αυτή από τη νέα ασφαλιστική εταιρία. Μάθετε περισσότερα για τη διαδοχικότητα ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας εδώ.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών προγραμμάτων υγείας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο : 210-57 11 918|email: info@asfaleia-zois.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού προγράμματος υγείας που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό πρόγραμμα υγείας.