Η ασφάλιση ζωής δανειοληπτών και εγγυητών αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μέσα διασφάλισης των οικονομικών επιλογών των ασφαλισμένων και της εξασφάλισης της οικογένειάς τους.

Γράφει ο Τόγιας Κων/νος – Διεύθυνση Ασφάλεια-Ζωής.gr

Στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, επιχειρηματικά.

Οι 3 κατηγορίες δανείων που μπορούν να περικλείουν ως υποκατηγορίες μια σειρά από άλλα δάνεια με δεκάδες χρήσεις.

Δάνεια ανακαίνισης ή και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, κάθε λογής επιχειρηματικά δάνεια, φοιτητικά δάνεια ακόμη και πιστωτικές κάρτες ή και υπεραναλήψεις λογαριασμών.

Κάθε μορφή δανείου εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό για το δανειολήπτη. Με το ποσό της δόσης του δανείου και τα έτη αποπληρωμής να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος του δανειζόμενου κεφαλαίου, του επιτοκίου, αλλά και των ίδιων  των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη.

Ο δανεισμός μπορεί να αφορά μερικές χιλιάδες ευρώ ενώ μπορεί να φτάσει σε εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη και εκατομμύρια ειδικά για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο συγκεντρώνει περισσότερα από ένα για τους σκοπούς του. Η αποπληρωμή μπορεί να διερκέσει από μερικά χρόνια έως δεκαετίες πράγμα που σημαίνει οτι η αποπληρωμή αφορά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του δανειολήπτη.

Σήμερα με βάση τα ενοποιημένα στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδος (link) το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αγγίζει τα 165,5δις ευρώ.

Πίνακας  : Εξέλιξη Δανείων & Καθυστερήσεων

Από το παραπάνω πίνακα μπορούμε να διακρίνουμε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια είναι μακράν τα μεγαλύτερα σε όγκο με συνολικό ποσό δανείων 121,284δις, ενώ ακολουθούν τα στεγαστικά 33,927δις και στη συνέχεια τα καταναλωτικά  10,296δις.

Κρατήστε ότι ένα σημαντικό μέρος των δανείων, 7,3% κατά μέσο όρο, δεν είναι εξυπηρετούμενα με ότι αυτό συνεπάγεται για τους δανειζόμενους και τις οικογένειές τους σε περίπτωση που το πρόσωπο που έχει λάβει το δάνειο φύγει από τη ζωή.

Που απευθύνεται και τι προσφέρει η ασφάλιση ζωής δανειοληπτών και εγγυητών.

Οι ασφαλίσεις ζωής προσφέρουν τη κάλυψη του ασφαλισμένου δανειολήπτη ή εγγυητή  για την υποχρεώση εξόφλησης του δανείου του για όσα έτη διαρκεί η αποπληρωμή σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Η ασφάλιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, είτε στην αρχή της δανειοδότησης είτε μεταγενέστερα. Ενώ δεν υπάρχει δέσμευση για συνέχιση της. Πρακτικά ο ασφαλισμένος διατηρεί την ασφάλιση του για όσο τον εξυπηρετεί.

Επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα στα προγράμματα αυτά παραμένουν σταθερά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης και δεν αναπροσαρμόζονται κάθε έτος όπως στα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. Με το πλεονέκτημα αυτό ο ασφαλισμένος μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια το συνολικό κόστος της ασφάλισής του για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής, ενώ ο οικονομικός του προγραμματισμός θα παραμένει ανεπηρέαστος.

Τα προγράμματα αυτά παραμένουν επίσης σημαντικά πιο ευέλικτα και στους προ-ασφαλιστικούς ιατρικούς ελέγχους. Πράγμα που σημαίνει οτι μπορούν να γίνουν δεκτά προς ασφάλιση άτομα που υπο άλλες συνθήκες δε θα μπορούσαν να ασφαλιστούν δίχως ειδικούς όρους και εξαιρέσεις.

Σημειώνεται δε ότι στις περιπτώσεις που η ηλικία του ασφαλισμένου ή το ποσό κάλυψης υποχρεώνουν σε διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων  τότε αυτές πραγματοποιούνται με επιβάρυνση της ασφαλιστικής εταιρίας.

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα

Η κάλυψη ενεργοποιείται άμεσα με τη καταβολή του ασφαλίστρου δίχως να εφαρμόζονται χρονικές αναμονές και αποζημιώνει τους δκαιούχους σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος φύγει από τη ζωή από οποιαδήποτε αιτία στο διάστημα ισχύος του προγράμματος.

Πιο ειδικά κατά το σχεδιασμό ο ασφαλισμένος ορίζει για πόσα έτη επιθυμεί να έχει τη κάλυψη (η οποία συνήθως συμβαδίζει με τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου) και ορίζεται το ποσό του δανείου ως κεφάλαιο αποζημίωσης. Στη συνέχεια και για κάθε έτος το κεφάλαιο αυτό μειώνεται αναλογικά μέχρι το τελευταίο έτος αποπληρωμής.

Σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος ασφαλίζεται μετά την έναρξη της δανειοδότησης τότε ως κεφάλαιο κάλυψης ορίζεται το άληκτο κεφάλαιο του δανείου.

H μείωση του κεφαλαίου ασφάλισης σε ετήσια βάση αποτελεί και τη βασική διαφορά που διαχωρίζει ένα πρόγραμμα ζωής ειδικά για δανειολήπτες από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής. Ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει τη κάλυψή του καταβάλλοντας διαχρονικά σημαντικά χαμηλότερα ασφάλιστρα σε σχέση με ένα πρόγραμμα ασφάλισης που παρέχει σταθερό κεφάλαιο ασφάλισης.

Ο δικαιούχος-οι του κεφαλαίου ορίζονται από τον ασφαλισμένο εκτός αν αυτό προβλέπεται στην εκάστοτε δανειακή σύμβαση.

Κατά το σχεδιασμό είναι προς όφελος για τον δανειολήπτη το κεφάλαιο ασφάλισης να υπερκαλύπτει το υπολειπόμενο κεφάλαιο του δανείου. Με αυτό το τρόπο η οικογένεια του ασφαλισμένου θα μπορεί να καλύψει επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν όπως φόροι κληρονομιάς, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ.

Στη κάλυψη μπορεί να προστεθεί και η κάλυψη της αναπηρίας εφόσον ζητηθεί από τον ασφαλισμένο ή απαιτείται από την δανειακή του σύμβαση.

Με τι ασφάλιστρα παρέχεται η κάλυψη ;

Η ασφάλιση ζωής δανειοληπτών μπορεί να είναι πολύ πιο οικονομική από όσο πολλοί αναγνώστες θα ανέμεναν. Στον υπολογισμό των ασφαλίστρων σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει η ηλικία έναρξης του ασφαλισμένου, η διάρκεια της κάλυψης, το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου καθώς και το επάγγελμά του.

Συμπερασματικά

Η ασφάλισης ζωής απευθύνεται σε όλους τους δανειολήπτες και εγγυητές που επιθυμούν να διασφαλίσουν οτι σε περίπτωση απώλειας ζωής ο προγραμματισμός που έχουν κάνει στη ζωή τους δε θα επιβαρύνει τους κληρονόμους τους. Η ασφάλιση αυτή παρέχεται με ευέλικτο ιατρικό έλεγχο και προσιτά σταθερά ασφάλιστρα ενώ ο ασφαλισμένος διατηρεί τη δυνατότητα πρόωρης διακοπής του συμβολαίου του όποτε το επιθυμεί δίχως δεσμεύσεις.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλίσεων κεφαλαίων ζωής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο : 210-5711918|e-mail: info@asfaleia-zois.gr.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού  που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό ασφαλιστικό πρόγραμμα.