Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ασφάλεια Ζωής .gr

Η διαδοχικότητα ή αλλιώς διαδοχική ασφάλιση αποτελεί μια ασφαλιστική παροχή με τη μορφή ειδικού όρου που προστίθεται στα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας με σκοπό την αναστολή των χρονικών τους αναμονών.

Η διαδοχικότητα εφαρμόζεται κατά την αλλαγή νοσοκομειακού προγράμματος, διασφαλίζοντας ότι ο ασφαλισμένος θα συνεχίσει να έχει κάλυψη για ενδεχόμενους κινδύνους, με το νέο του πρόγραμμα να θεωρείται συνέχεια του προηγούμενου.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η διαδοχικότητα παρέχεται με την αλλαγή προγράμματος τόσο μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, όσο και μεταξύ προγραμμάτων της ίδιας εταιρίας.

Οι χρονικές αναμονές των προγραμμάτων υγείας

Οι χρονικές αναμονές κάλυψης αποτελούν χρονικές κλάσεις ομαδοποιημένων κινδύνων για τη κάλυψη των οποίων μια ασφαλιστική εταιρία θέτει τη χρονική τους συμπλήρωση ως προϋπόθεση.

Ορίζονται συνήθως σε αναμονές 30 ημέρων, 6 μήνων, 1 έτους και 2 ετών.

Παράδειγμα

Μπορεί μετά τις πρώτες 30 ημέρες να καλύπτεται ο ασφαλισμένος από ασθένεια, μετά τους πρώτους 6 μήνες από κακοήθειες, μετά το πρώτο έτος να καλύπτονται οι γυναικολογικές επεμβάσεις, ενώ μετά τα 2 έτη να καλύπτεται το ρινικό διάφραγμα.

Αν δεν υπήρχαν χρονικές αναμονές κάλυψης δε θα τίθοταν και το θέμα της διαδοχικότητας εξ αρχής.

Με τη παροχή της διαδοχικότητας ο ασφαλισμένος δε θα χρειάζεται να περιμένει τη χρονική άρση των αναμονών του, αλλά θα μπορεί να έχει άμεση κάλυψη αφού οι χρονικές αναμονές του νέου του προγράμματος θα έχουν ως έναρξη την έναρξη του προηγούμενου συμβολαίου.

Σημαντική επισήμανση

Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται σύγκριση και αντιστοίχιση των χρονικών αναμονών και των καλύψεων μεταξύ παλαιού και νέου προγράμματος προς διασφάλιση της ορθής κάλυψης του ασφαλισμένου.  Η αντιστοίχιση είναι σημαντική διότι μπορεί στη χρονική αναμονή του ενός έτους να περιλαμβάνονται παθήσεις που στο νέο πρόγραμμα να καλύπτονται μετά τη διετία.

Η κάλυψη

Ενώ οι περιπτώσεις αποζημίωσης που δεν εμπίπτουν σε χρονική αναμονή αποζημιώνονται με τους όρους του νέου προγράμματος, οι κίνδυνοι που καλύπτονται με χρονική αναμονή (η οποία καλύπτεται από το προηγούμενο πρόγραμμα μέσω της διαδοχικότητας) αποζημιώνονται με τους όρους του παλαιού προγράμματος μέχρι το πέρας των χρονικών αναμονών του νέου προγράμματος.

Παράδειγμα

Το προηγούμενο πρόγραμμα υγείας καλύπτει παθήσεις γονάτων μετά το πρώτο έτος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 1.500€ στα έξοδα νοσηλείας.

Το νέο πρόγραμμα καλύπτει και αυτό τις παθήσεις γονάτων μετά το πρώτο χρόνο, αλλά προβλέπει συμμετοχή 500€ στα έξοδα νοσηλείας.

Αν ο ασφαλισμένος κληθεί να πραγματοποιήσει χειρουργείο με το νέο του πρόγραμμα εντός του πρώτου έτους ασφάλισης, θα καλυφθεί μέσω της διαδοχικότητας με τους όρους του προηγούμενου συμβολαίου του, δηλαδή με συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας 1.500€. Με τη συμπλήρωση ενός έτους με το νέο συμβόλαιο θα μπορεί να καλυφθεί με τους όρους του νέου προγράμματος δηλαδή με 500€ συμμετοχή στα νοσήλια.

Κριτήρια

Τα κριτήρια για να δοθεί διαδοχικότητα είναι η αποδοχή της κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρία μετά από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας ή τη πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων. Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου ασφαλισμένοι με προβλήματα υγείας δε μπορούν να ξεπεράσουν τον ιατρικό ασφαλιστικό έλεγχο και παραμένουν στο πρώτο τους πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η επιλογή προγράμματος υγείας να γίνεται πολύ προσεκτικά και έπειτα από σχολαστική έρευνα αγοράς.

Κρατήστε επίσης οτι θα πρέπει να γίνει προσκόμιση του παλαιού συμβολαίου βάση του οποίου θα γίνεται και η κάλυψη του ασφαλισμένου όπως αναφέραμε παραπάνω για τους κινδύνους που προβλέπουν χρονικές αναμονές.

Επίσης θα πρέπει να προσκομιστούν αποδείξεις πληρωμής όπου φαίνεται η ισχύς του παλαιού συμβολαίου το τελευταίο τρίμηνο.

Εξαιρέσεις από τη διαδοχική ασφάλιση

Αν και η διαδοχικότητα εφαρμόζεται στο σύνολο των καλύψεων με χρονική αναμονή (που αντιστοιχούν και στο παλαιό πρόγραμμα), υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία ασφαλιστική εταιρία εξαιρεί κάποιες μεμονωμένες καλύψεις και θέτει ως προϋπόθεση κάλυψης τη συμπλήρωση των χρονικών αναμονών με την ημερομηνία έναρξης του νέου συμβολαίου.

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν εξαιρέσεις στη κάλυψη της διαδοχικότητας.

Ανακεφαλαίωση

  • Η διαδοχικότητα εφαρμόζεται τόσο μεταξύ ασφαλιστηρίων προγραμμάτων ασφαλιστικών εταιριών όσο και μεταξύ προγραμμάτων της ίδιας εταιρίας.
  • Θα πρέπει να διαφυλάσσετε πάντοτε το σώμα του συμβολαίου σας διότι θα σας ζητηθεί από την ασφαλιστική εταιρία, πάροχο του νέου συμβολαίου.
  • Για τους κινδύνους με χρονικές αναμονές του νέου συμβολαίου θα αποζημιωθείτε με τους όρους του παλαιού προγράμματος μέχρι να διανυθούν οι αντίστοιχοι χρόνοι αναμονής με το νέο.
  • Η διαδοχικότητα παρέχεται μετά από ιατρικό έλεγχο που μπορεί να περιορίζεται : είτε σε ερωτηματολόγιο υγείας (διερευνώντας το ιατρικό ιστορικό) ή ακόμη και με τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.
  • Να φυλάσσετε πάντοτε τις ταχυπληρωμές του συμβολαίου σας διότι θα σας ζητηθούν κατά τη σύναψη του νέου προγράμματος.
  • Θα πρέπει να γίνεται πάντοτε αντιστοίχηση χρονικών αναμονών και καλύψεων παλαιού και νέου προγράμματος.
  • Ζητήστε να ενημερωθείτε για τυχόν εξαιρέσεις από τη κάλυψη της  διαδοχικότητας.

H διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών προγραμμάτων υγείας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο : 210-57 11 918|email: info@asfaleia-zois.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού προγράμματος υγείας που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό πρόγραμμα υγείας.