Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ασφάλεια Υγείας.gr

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων υγείας είναι η ευελιξία που προσφέρουν στους ασφαλισμένους τόσο κατά την επιλογή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου που επιθυμούν, όσο και κατά την επιλογή του ιατρού που επιθυμούν να παρακολουθήσει τη περίπτωσή τους.

Τα νοσοκομειακά προγράμματα προβλέπουν συγκεκριμένες αμοιβές τόσο για το χειρουργό, όσο και τον αναισθησιολόγο ανά πάθηση, πράγμα που σημαίνει ότι δε προβλέπουν περιορισμούς κατά την επιλογή του ιατρού που επιθυμούν οι ασφαλισμένοι.

Αναλυτικότερα η κατηγοριοποίηση των επεμβάσεων :

  • Πολύ μικρές επεμβάσεις πχ βιοψία δέρματος, κρυοχειρουργική αφαίρεση μυρμηγκιάς κ.α)
  • Μικρές επεμβάσεις (πχ αφαίρεση σπίλου )
  • Μεσαίες επεμβάσεις (πχ κιρσοκήλη, αφαίρεση καλοηθών όγκων, αμυγδαλεκτομή)
  • Μεγάλες επεμβάσεις ( πχ εγχείρηση καταράκτου, μηνισεκτομή, πλαστική συνδέσμου γόνατος)
  • Βαρειές επεμβάσεις(πχ χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες, αγγειοπλαστική)
  • Εξαιρετικά βαρειές επεμβάσεις (πχ αορτο-νεφρική-αρτηριακή παράκαµψη, σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων)

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε :

Για νοσηλεία σε συμβεβλημένο με την ασφαλιστική εταιρία νοσοκομείο οι αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου αποδίδονται απευθείας.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε θεραπευτήριο που δεν είναι συμβεβλημένο με την ασφαλιστική εταιρία, η πληρωμή των ιατρικών αμοιβών και του συνόλου των νοσήλιων γίνεται απολογιστικά με τη προσκόμιση των απαραιτήτων εγγράφων στην ασφαλιστική εταιρία. Την εξόφληση πρωταρχικά αναλαμβάνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Η αποζημίωση σε αυτή τη περίπτωση γίνεται με το όριο αμοιβών που προβλέπεται βάση πίνακα εντός του συμβολαίου.

Οι αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου παραμένουν ίδιες για τις χωρές της Ε.Ε, διπλασιάζονται ωστόσο για Η.Π.Α και Καναδά.

Κατά την έρευνα αγοράς να συγκρίνετε πάντοτε τα όρια αμοιβών που προβλέπουν τα ασφαλιστήρια προγράμματα αναζητώντας εκείνα που προβλέπουν τις υψηλότερες αμοιβές. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεστε σχετικά με την ύπαρξη ή μη συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας καθώς και το πώς λειτουργεί το πρόγραμμά σας συνολικά στα συμβεβλημένα και μη νοσοκομεία.