Από την κάλυψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι
Σοβαρές Ασθένειες και οι επιπλοκές τους που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε:

1. Ατύχημα, πέραν αυτών που κατά παρέκκλιση αναφέρονται στο Άρθρο 1 «Ορισμοί».

Ορισμός :

Ατύχηµα: Κάθε σωµατική βλάβη του Ασφαλισµένου που αποδεικνύεται αντικειµενικά και προέρχεται από αιτία εξωτερική, βίαιη, τυχαία, αιφνίδια, ανεξάρτητη από την πρόθεσή του, η οποία αποδεδειγµένα συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης.

2. Απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμό και τις επιπλοκές τους, ανεξάρτητα από τη
διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου. Παθήσεις της ψυχικής υγείας και διανοητικές
αναπηρίες.

3. Αλκοολισμό και μέθη οδηγού όπως αυτή προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Εκούσια λήψη φαρμάκων χωρίς συνταγή ιατρού, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων
ουσιών.

4. Ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), καθώς και τις επιπλοκές του.

5. Συμμετοχή του Ασφαλισμένου, σε στρατιωτικά γυμνάσια των Ενόπλων Δυνάμεων
οποιασδήποτε Χώρας ή Οργανισμού, σε δραστηριότητες παράνομες ή εγκληματικές καθώς
και συμμετοχή σε ταραχές, επανάσταση, στρατιωτική ή πολιτική στάση και σε κάθε μορφής
τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και συμμετοχή του σε αγώνες (επαγγελματικούς ή
ερασιτεχνικούς) ή συναγωνισμούς ή στοιχήματα ταχύτητας με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο
μέσο, σε προπονήσεις ή αγώνες πυγμαχίας ή πάλης ή πολεμικών τεχνών και σε ειδικές
δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά, καταδύσεις, αναρριχήσεις, αλεξιπτωτισμό, αιωροπτερισμό,
ανεμοπτερισμό, πτήση με αερόστατο.

6. Πολεμικά γεγονότα, επίδραση πυρηνικής ενέργειας, ιοντίζουσες ακτινοβολίες, βιολογικά
«όπλα», ή χημική μόλυνση.

7. Οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες παθήσεις, αναπηρίες ή σωματικές βλάβες οι οποίες ήταν
γνωστές στον Ασφαλισμένο και δεν δηλώθηκαν κατά την σύναψη της Ασφάλισης.

8. Τέλος, ρητά ορίζεται ότι δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση που ο
Ασφαλισμένος δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, καθώς και στην περίπτωση που διαμένει στο εξωτερικό σε
χώρες εκτός Ε.Ε για περισσότερες από δεκατρείς (13) συνεχείς εβδομάδες ανά ασφαλιστικό
έτος.

Δε θεωρούνται σοβαρή ασθένεια και άρα δεν καλύπτονται από την παρούσα Κάλυψη οι κάτωθι
περιπτώσεις:

 •  Στην Κακοήθη Νεοπλασία οποιαδήποτε κακοήθεια που κατατάσσεται παθολογοανατομικά ως
  πρώτου σταδίου, η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία καθώς και όλες οι μορφές καρκίνου
  δέρματος, εκτός από μελάνωμα σταδίου ΙΙ και μεγαλύτερο.
 •  Στο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, άλλα οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
 • Στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, το παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Στη Μεταμόσχευση Οργάνων, η μεταμόσχευση άλλων οργάνων, μέρη οργάνων, ιστών ή
  κυττάρων.
 • Στην παράλυση άκρων, το σύνδρομο Guillain-Barre, η περιοδική, η παροδική και η
  κληρονομική παράλυση.