Ιατρικός Έλεγχος – Underwritting

Ο σωστός ιατρικός έλεγχος διασφαλίζει αλλά και κατοχυρώνει τα δικαιώματα ασφάλισης

To ασφαλιστικό underwritting ή αλλιώς έλεγχος ασφαλισιμότητας εφαρμόζεται από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών στους υποψήφιους ασφαλισμένους προς διερεύνηση της παρούσας κατάστασης της υγείας τους.

Ο ασφαλιστικός έλεγχος πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας, ενώ για ηλικίες άνω των 55 ο ασφαλισμένος παραπέμπεται από την ασφαλιστική εταιρία σε διενέργεια εξετάσεων (δίχως κόστος για τον ίδιο). Κρατήστε οτι ο προαφαλιστικός έλεγχος πραγματοποιείται τόσο σε νέους προς ασφάλιση υποψηφίους, όσο και σε ήδη υφιστάμενους που προερχόμενοι από άλλη ασφαλιστική εταιρία επιθυμούν να μεταβούν σε νέα.

Για ποιο λόγο πραγματοποιείται ο ιατρικός έλεγχος

Αναλογιστείτε την ασφάλιση υγείας και ζωής ως ένα μεγάλο κουμπαρά στον οποίο συνεισφέρουν όλοι οι ασφαλισμένοι. Με την εισφορά τους αυτή οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν το δικαίωμα να αντλήσουν από τα συλλογικά κεφάλαια σε περίπτωση ανάγκης.

Το από πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάληψη, καθώς και το ύψος των κεφαλαίων που μπορούν να αντληθούν καθορίζεται από τους όρους του προγράμματος που είναι κοινοί για όλους τους ασφαλισμένους.

Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο παραπάνω προγραμματισμό ολοκληρώνεται με τον ιατρικό έλεγχο που σκοπό έχει να διασφαλίσει οτι όλοι οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν επί ίσοις όροις, αποφεύγοντας περιπτώσεις αθέμιτης συμμετοχής για τη κάλυψη γνωστών και άμεσων ιατρικών αναγκών.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για τον ιατρικό έλεγχο.

Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και αξιολογείται ξεχωριστά, ωστόσο τα σενάρια που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω:

1) Ασφαλισμένοι με μηδενικό ιστορικό υγείας ασφαλίζονται απευθείας.

2) Ασφαλισμένοι με προϋπάρχον θέμα υγείας (ασθένεια ή ατύχημα) θα πρέπει να προσκομίσουν τα ιατρικά εγγραφα που θα ζητηθούν προς αξιολόγηση της ασφαλισιμότητάς τους.

Μετά την αξιολόγηση και ανάλογα με τη σοβαρότητα του ιατρικού ιστορικού :

  • Μπορεί να δοθεί πλήρη κάλυψη δίχως πρόσθετους όρους.
  • Μπορεί να ζητηθούν επιπλέον ιατρικές εξετάσεις ή η διενέργεια νέων προς εξέταση της παρούσας κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου.
  • Μπορεί να προστεθεί ειδικός όρος με χρονική αναμονή κάλυψης για τη συγκεκριμένη πάθηση.
  • Μπορεί να δοθεί εξαίρεση κάλυψης με ειδικό όρο με τη δυνατότητα επανελέγχου έπειτα από κάποια έτη.
  • Τέλος  μπορεί να δοθεί εξαίρεση της κάλυψης με ειδικό όρο για όλη τη διάρκεια ασφάλισης για τη συγκεκριμένη πάθηση.

Για όλες τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος ενημερώνεται εγγράφως και καλείται να αποδεχτεί ή όχι τους ειδικούς όρους κάλυψης.

Απαντήσεις σε ερωτήματα αξιολόγησης ασφαλισιμότητας παρέχονται αποκλειστικά από την ασφαλιστική εταιρία μετά από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας.  

Σχεδιάστε το δικό σας πρόγραμμα online

Σχεδιάστε βήμα βήμα το ιδανικό για εσάς ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα.