Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών2021-05-31T08:02:10+00:00

Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών
Από την Εθνική Ασφαλιστική
Ζητήστε Προσφορά ή Κλείστε Ραντεβού

Εξασφαλίστε άμεση οικονομική ενίσχυση

Η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών σας αποζημιώνει με την εκδήλωση 11 σοβαρών παθήσεων

Αναλυτικά οι 11 καλυπτόμενες Σοβαρές Ασθένειες

 1. Κακοήθη νεοπλασία
 2. Έμφραγμα Μυοκαρδίου
 3. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
 4. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 5. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
 6. Μεταμόσχευση Οργάνων
 7. Σκλήρυνση κατά Πλάκας
 8. Τύφλωση
 9. Απώλεια Άκρων
 10. Παράλυση άκρων
 11. Σοβαρά εγκαύματα

Επιλογή Κεφαλαίων Κάλυψης

Μπορείτε να επιλέξετε κεφάλαια κάλυψης από 10.000€ μέχρι και μεγαλύτερα των 500.000€

Άμεση Κάλυψη & Αποζημίωση

Προβλέπεται άμεση αποζημίωση 30 ημέρες μετά την εκδήλωση της ασθένειας

Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ηλικιών

Παρέχεται ασφαλισιμότητα για ενήλικες από 18 ετών έως 60 ετών με μέγιστη ηλικία κάλυψης τα 65 έτη

Ξεκάθαροι Όροι Κάλυψης

Χρονική αναμονή 3 μηνών για την ενεργοποίηση της κάλυψης και ξεκάθαρες διαδικασίες αποζημίωσης

Ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο

Σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει επί της ουσίας κάλυψη σε άτομα που επιθυμούν να εξασφαλιστούν οι ίδιοι καθώς και η οικογένειά τους.

Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

Με ελεύθερη επιλογή ορίου κάλυψης από 10.000€

Εξασφαλίστε τα αναγκαία κεφάλαια για εσάς και την οικογένειά σας για μια πολλή δύσκολη στιγμή, με την εγγύηση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Αναλυτικά οι καλυπτόμενες ασθένειες

Κακοήθης Νεοπλασία2020-04-02T18:17:56+00:00

Ορίζεται ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός καρκινικού κυττάρου που διηθεί τους φυσιολογικούς ιστούς, ενδέχεται να δώσει μεταστάσεις και επιβεβαιώνεται με παθολογοανατομικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνεται η λευχαιμία και το λέμφωμα.

Έμφραγμα Μυοκαρδίου2020-04-02T18:18:14+00:00

Ορίζεται ως η οξεία νέκρωση μέρους του καρδιακού μυός (μυοκαρδίου), οφειλόμενη σε ανεπαρκή αιμάτωση.

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη2020-04-02T18:18:32+00:00

Ορίζεται ως η χειρουργική αντιμετώπιση της στένωσης ή απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών με χρήση μοσχευμάτων.

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο2020-04-02T18:18:49+00:00

Ορίζεται ως η νέκρωση του εγκεφαλικού ιστού συνεπεία ανεπαρκούς αιμάτωσης ή αιμορραγίας των αγγείων του εγκεφάλου που οδηγεί σε μόνιμο και μη αναστρέψιμο νευρολογικό έλλειμα, η οποία θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια2020-04-02T18:19:09+00:00

Ορίζεται ως η τελικού σταδίου χρόνια ανεπάρκεια της νεφρικής λειτουργίας, που οδηγεί σε τακτική αιμοκάθαρση.

Μεταμόσχευση Οργάνων2020-04-02T18:19:31+00:00

Ορίζεται ως η μεταμόσχευση μυελού των οστών, της καρδιάς, του νεφρού, του πνεύμονα, του παγκρέατος, του ήπατος.

Σκλήρυνση κατά Πλάκας2020-04-02T18:19:57+00:00

Ορίζεται ως η χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος άγνωστης αιτιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήματος η οποία θα προκαλεί κινητική ή αισθητήρια δυσλειτουργία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Τύφλωση2020-04-02T18:20:51+00:00

Ορίζεται ως η μη αναστρέψιμη ολική απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών ως αποτέλεσμα ασθενείας ή ατυχήματος η οποία δεν μπορεί να διορθωθεί με φαρμακευτική αγωγή, ή χειρουργικά.

 

Απώλεια Άκρων2020-04-02T18:21:28+00:00

Ορίζεται ως ο ακρωτηριασμός δύο ή περισσοτέρων άκρων του σώματος, από το επίπεδο του καρπού των χεριών και άνω ή από το επίπεδο του αστραγάλου και άνω, που οφείλεται σε ασθένεια ή ατύχημα.

Παράλυση άκρων2020-04-02T18:23:00+00:00

Ορίζεται ως η ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια κινητικής λειτουργίας συνολικά τουλάχιστον δυο άκρων του σώματος, συνεπεία ασθένειας του νωτιαίου μυελού η οποία θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Ως άκρο του σώματος στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ολόκληρο το άνω άκρο (από την άρθρωση του ώμου και κάτω, εξαιρουμένης της άρθρωσης) ή ολόκληρο το κάτω άκρο (από την άρθρωση του ισχίου και κάτω, εξαιρουμένης της άρθρωσης).  Η παράλυση άκρων καλύπτεται ακόμα και αν προέλθει από ατύχημα.

Σοβαρά εγκαύματα2020-04-02T18:23:20+00:00

Ορίζονται ως τα τρίτου βαθμού εγκαύματα, με έκταση τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του σώματος.

Σχεδιάστε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης σοβαρών ασθενειών Online

Σχεδιάστε βήμα βήμα το ιδανικό για εσάς πρόγραμμα επιλέγοντας το όριο κάλυψής σας καθώς και το ποσό της συμμετοχής σας.

Go to Top