Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ασφάλεια – Ζωής.gr

Η αγορά κατοικίας αποτελούσε αλλά και συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό ατομικό αλλά και οικογενειακό στόχο.

Πέραν από τη χρήση ιδίων κεφαλαίων, η δανειοδότηση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αγορά ακινήτων, ενώ σήμερα δείχνει ενθαρρυντικά σημάδια.

Εισαγωγή

Η πορεία προς τη σύναψη στεγαστικού δανείου παρουσίασε σημαντική κάμψη τη δεκαετία που πέρασε, με τον όγκο των δανειοδοτήσεων να μειώνεται κατακόρυφα, ωστόσο το τελευταίο καιρό η δανειοδότηση αγοράς και ανακαίνισης τείνει να συγκεντρώνει ξανά το ενδιαφέρον του κόσμου.

Τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα αναβάθμισης ενεργειακής κλάσης έδωσαν την ευκαιρία σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επίδοξους αγοραστές να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον τους, ενώ σημαντική ώθηση έχει ληφθεί και μέσα από την άνοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb).

Με βάση τα στοιχεία της eurostat το 12.7% του συνόλου της κατοίκησης στην Ελλάδα και το 25% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά ιδιοκτήτες που έχουν αποκτήσει το σπίτι τους μέσω δανειοδότησης.

Συνολικά στη χώρα μας με βάση στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 56,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 179,6 δισεκατομμυρίων συνολικών δανείων αποτελούν στεγαστικά δάνεια.

Η αποπληρωμή ενός δανείου (λόγω φυσικά του μεγέθους του) στις περισσότερες των περιπτώσεων διαρκεί δεκαετίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η αποπληρωμή φτάνει να ξεπερνά σε διάρκεια τα 30 έτη. Τα δάνεια ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης από την άλλη τείνουν να διαρκούν λιγότερα έτη με το μέσο όρο να μη ξεπερνά τα 8.

Η διάρκεια του δανείου που αποτελεί ένα σημαντικά μεγάλο μέρος της ζωής του δανειολήπτη αποτελεί και το θέμα του παρόν άρθρου.

Από τη στιγμή της σύναψης είναι βέβαιο ότι η διάρκεια αποπληρωμής θα καλυφθεί κατά το παραγωγικό μέρος της ζωής του δανειολήπτη με τη λήξη να τοποθετείται ανάλογα και με το ύψος της δόσης και του ποσού του δανείου κοντά στη συνταξιοδότησή του, σε αρκετές περιπτώσεις δε ακόμη και μετά από αυτή.

Η ασφάλιση σήμερα

Αν είστε δανειολήπτης ή σκοπεύετε να συνάψετε κάποιο στεγαστικό δάνειο θα έχετε ενημερωθεί ότι βασική υποχρέωση σας κατά τη σύναψη του δανείου είναι η ασφάλιση του προς αγορά οικήματος. Οι βασικές καλύψεις οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται εντός του ασφαλιστηρίου είναι η κάλυψη της οικοδομής του κτίσματος από φωτιά, σεισμό και καιρικά φαινόμενα.

Η καλύψεις αυτές έχουν ως σκοπό τη κάλυψη του στεγαστικού δανείου σε περίπτωση μερικής ή (και κυρίως) ολικής καταστροφής του οικήματος. Θα πρέπει ωστόσο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δικαιούχος των αποζημιώσεων ορίζεται η τράπεζα μιας και που το οίκημα είναι ενυπόθηκο. Έτσι για οποιαδήποτε ζημιά εκδηλωθεί, μικρή ή πιο εκτεταμένη η τράπεζα ως δικαιούχος θα ερωτηθεί από την ασφαλιστική εταιρία για παραχώρηση της αποζημίωσης στο δανειολήπτη. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων και εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ο δανειολήπτης λαμβάνει την αποζημίωση για να επιδιορθώσει το οίκημα.

Ασφαλιστικά η κάλυψη του οικήματος γίνεται για την κατασκευαστική αξία του οικήματος και όχι για την εμπορική. Για παράδειγμα διαμέρισμα 85 τμ με κατασκευαστική αξία 1.050€ το τμ έχει συνολική κατασκευαστική αξία 89.250€. Η εμπορική του αξία ωστόσο ορίζεται σε 120.000€. Αν το δάνειο που συνάφθηκε παρείχε 100.000€ στο δανειολήπτη σε περίπτωση καταστροφής του οικήματος ο ασφαλισμένος θα συνεχίσει να είναι υπόχρεος για το υπόλοιπο του δανείου. Αυτό θα ισχύει μέχρι το άληκτο κεφάλαιο του δανείου να είναι ίσο ή μικρότερο της αξία ασφάλισης του οικήματος.

Προσοχή, ασφάλιση με υψηλότερη ή χαμηλότερη αξία της κατασκευαστικής θέτει θέμα υπερασφάλισης ή υπασφάλισης της κατοικίας. Σε περίπτωση υπερασφάλισης ο ασφαλισμένος  δανειολήπτης θα λάβει μόνο τη κατασκευαστική αξία του ακινήτου ανεξάρτητα της καταβολής υψηλοτέρων ασφαλίστρων. Στη περίπτωση της υπασφάλισης η αποζημίωση δίνεται μειωμένα. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί οτι οι ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό το ενδεχόμενο υπασφάλισης, το ποσοστό αυτό μάλιστα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος.

Επιπλέον καλύψεις

Κατά τη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου κατοικίας μπορείτε να συμπεριλάβετε στο ασφαλιστήριο επιπλέον καλύψεις που σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν σε μια δύσκολη συγκυρία.

Η κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου είναι μια απαραίτητη κάλυψη που κάθε δανειολήπτης θα πρέπει να αναζητά.

Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται όταν το οίκημα στο οποίο διαμένει ο ασφαλισμένος δανειολήπτης κριθεί ακατάλληλο προς διαμονή για λόγους υγιεινής και ασφαλείας μέχρι το πέρας των επισκευών. Το σύνηθες διάστημα της κάλυψης είναι οι 6 μήνες. Κατα το διάστημα αυτό η δόση του δανείου καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρία.

Επιπλέον καλύψεις που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται είναι τα έξοδα μετεστέγασης, η θραύση σωληνώσεων, τα έξοδα έκδοσης αδειών, έξοδα εκκαθάρισης, κακόβουλες ενέργειες, ζημιές σε κοινόχρηστους χώρους, ενώ μπορείτε επιπροσθέτως να προσθέσετε και κάλυψη για την οικοσκευή του σπιτιού που πέραν των βασικών κινδύνων μπορεί να σας καλύψει και στη περίπτωση της κλοπής. Αυτές είναι κάποιες από τις συνηθέστερες καλύψεις, κάθε ασφαλιστική εταιρία μπορεί να διαθέτει μια πληθώρα καλύψεων από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτές που σας ταιριάζουν και που προβλέπονται στη δανειακή σύμβαση.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η ασφάλιση κατοικίας κρίνεται ως υποχρεωτική από τη δανειακή σύμβαση.

Υπάρχει ωστόσο μία ακόμη ασφαλιστική κάλυψη την οποία ο δανειολήπτης συνάπτει από δική του πρωτοβουλία.

Ασφάλιση Κεφαλαίων Ζωής

Η ασφάλιση ζωής αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική ασφαλιστική κάλυψη η οποία απευθύνεται τόσο σε δανειολήπτες όσο και εγγυητές δανείων.

Βασικός στόχος της ασφάλισης είναι η κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού του δανείου ή αλλιώς του άληκτου κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης αναπηρίας του δανειολήπτη ή του εγγυητή.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω λόγω του ότι η αποπληρωμή των δανείων μπορεί να διαρκέσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η ασφάλιση ζωής εξασφαλίζει την οικογένεια του δανειολήπτη με την άμεση αποπληρωμή του δανείου. Η ασφάλιση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική διότι μπορεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα της αποπληρωμής του δανείου ακόμη και σε περίπτωση αναπηρίας του δανειολήπτη είτε αυτή προέρχεται από ατύχημα, είτε από ασθένεια. Ως δικαιούχοι μπορεί να οριστούν οι συγγενείς του ασφαλισμένου ή ακόμη και η ίδια η τράπεζα απευθείας.

Η ασφάλιση μάλιστα είναι εξαιρετικά προσιτή μιας και που το κεφάλαιο ασφάλισης μειώνεται παράλληλα με το ποσό του δανείου, ενώ ο ιατρικός έλεγχος που διενεργείται είναι εξαιρετικά ευέλικτος.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις ασφαλίσεις ζωής εδώ.

Συμπερασματικά

Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να παρέχει ένα σύνολο από καλύψεις εστιάζοντας στις ανάγκες των δανειοληπτών εξασφαλίζοντας το προγραμματισμό τους για όλο το διάστημα της αποπληρωμής του δανείου. Η κάλυψη της κατοικίας εξασφαλίζει τη περιουσία του ασφαλισμένου από τους σημαντικότερους κινδύνους, ενώ απώτερος σκοπός της ασφάλισης ζωής είναι η περιουσία την οποία έχει δημιουργήσει και εργαστεί ο ασφαλισμένος να περάσει ανεμπόδιστα στην οικογένειά του.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλίσεων κεφαλαίων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο : 210-5711918|e-mail: info@asfaleia-zois.gr.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού  που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό ασφαλιστικό πρόγραμμα.