Συχνές Ερωτήσεις2020-06-30T16:39:05+00:00

Συχνές Ερωτήσεις Νοσοκομειακού Προγράμματος

Μπορώ να επιλέξω θέση νοσηλείας ;2020-04-03T09:58:13+00:00

Η επιλογή της θέσης νοσηλείας γίνεται από την αρχή και προβλέπεται εντός του συμβολαίου σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξυ : Ά θέσης (μονόκλινο), ΄Β θέσης (δίκλινο) ή LUX.

 

 

Μέχρι ποια ηλικία τα παιδιά περιλαμβάνονται εντός του οικογενειακού συμβολαίου ;2020-05-31T12:52:31+00:00

Τα παιδιά μπορούν να συμπεριλαμβάνονται εντός του οικογενειακού νοσοκομειακού προγράμματος ως καλυπτόμενα μέλη μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Από τα 25 τους έτη παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης με παρόμοιο ατομικό πρόγραμμα δίχως έλεγχο ασφαλισιμότητας.

Καλύπονται οι φοιτητές στο εξωτερικό ;2020-01-13T19:38:19+00:00

Οι φοιτητές καλύπτονται κανονικά με βάση τους όρους του προγράμματός τους σαν να βρίσκονταν στην Ελλάδα. Προσοχή η κάλυψη στο εξωτερικό γίνεται απολογιστικά μιας και που τα νοσοκομεία του εξωτερικού θεωρούνται μη συμβεβλημένα.

Ποιά είναι τα ποσά συμμετοχής του ασφαλισμένου ;2024-01-02T15:00:54+00:00

Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει μεταξύ προγραμμάτων με :

 • μηδενική απαλλαγή
 • απαλλαγή 750€ η οποίa μειώνεται σε 375€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία
 • απαλλαγή 1.500€ η οποία μειώνεται σε 750€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία
 • απαλλαγή 3.000€ η οποία μειώνεται σε 1.500€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία
 • απαλλαγή 6.000€ η οποία μειώνεται σε 3.000€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία
 • απαλλαγή 10.000€, το πρόγραμμα ωστόσο αυτό παρέχεται με τη παράλληλη ύπαρξη ομαδικού προγράμματος
Μπορώ να αλλάξω το ποσό της συμμετοχής μου στο μέλλον ;2020-04-03T09:52:11+00:00

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν κατόπιν αιτήματος τους το ποσό της απαλλαγής τους. Για τις περιπτώσεις μείωσης της απαλλαγής ζητείται ερωτηματολόγιο υγείας συμπληρωμένο.

Παρέχεται κάλυψη σε δημόσια νοσοκομεία ;2020-04-03T09:50:29+00:00

Παρέχεται πλήρη κάλυψη σε δημόσια νοσοκομεία με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου στα προγράμματα με συμμετοχή 0€, 500€ και 1.500€. Για τα προγράμματα με απαλλαγή 3.000€ και 6.000€ προβλέπεται συμμετοχή στα έξοδα 1.500€ και 3.000€ αντίστοιχα.

Πότε καλύπτεται η προληπτική μαστεκτομή ;2020-01-13T18:55:20+00:00

Η κάλυψη ενεργοποιείται :

 • Επί κακοήθειας έτερου µαστού και εργαστηριακά αποδεδειγµένης µετάλλαξης
  των γονιδίων BRCA1 και BRCA2.
 • Επί κακοήθειας έτερου µαστού µε αποδεδειγµένο παθολογοανατοµικό αποτέλεσµα λοβιακού
  καρκινώµατος insitu.
 • Επί κακοήθειας έτερου µαστού και ισχυρού οικογενειακού ιστορικού (όπως µητέρα, αδελφή ή/και
  θυγατέρα µε αµφοτερόπλευρο καρκίνο µαστών ή καρκίνο ωοθηκών πριν την ηλικία των 50 ετών).

Περιλαμβάνεται και η κάλυψη πλαστικού χειρουργού.

Τι γίνεται σε περίπτωση προϋπάρχουσας ασθένειας ;2020-04-03T09:48:11+00:00

Κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά με βάση τη σοβαρότητα της ασθένειας ή ενδεχομένως του χειρουργείου που έχει πραγματοποιηθεί, τη σημερινή κατάσταση και φυσικά τα έτη που έχουν μεσολαβήσει. Ο υποψήφιος προς ασφάλιση θα πρέπει να προσκομίσει τα ιατρικά έγγραφα που περιγράφουν τη προϋπάρχουσα πάθηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ιατρικό έλεγχο ασφαλισιμότητας εδώ.

Ποιές είναι οι ηλικίες εισαγωγής στο νοσοκομειακό πρόγραμμα ;2020-04-03T09:45:17+00:00

Στο πρόγραμμα μπορούν να ασφαλίζονται ανήλικα τέκνα από 30 ημερών μέχρι ενήλικοι 70 ετών. Μέχρι την ηλικία των 55 ετών δεν απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος παρά μόνο συμπλήρωση ιατρικού ερωτηματολογίου.

Πώς λειτουργεί η κάλυψη για χειρουργείο δίχως νοσηλεία ;2020-04-03T09:44:12+00:00

Σε περίπτωση επέμβασης δίχως νοσηλεία (ΟDC) η κάλυψη παρέχεται κατά 100% στα προγράμματα με μηδενική συμμετοχή, ενώ σε προγράμματα που προβλέπεται συμμετοχή παρέχεται μείωση της τάξης του 50%, μείον τη συμμετοχή του δημόσιου φορέα.

Πώς ορίζονται οι αμοιβές του χειρουργού ;2020-04-03T09:42:29+00:00

Οι αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων ορίζονται εντός του προγράμματος και κατηγοριοποιούνται βάση της σοβαρότητας του χειρουργίου. Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία οι αμοιβές ορίζονται βάση σύμβασης και υπερκαλύπτονται από το νοσοκομειακό πρόγραμμα. Για κάλυψη στην Αμερική τα όρια διπλασιάζονται.

Τι καλύψεις παρέχονται στα επείγοντα ;2024-01-02T15:05:42+00:00

Πλήρη κάλυψη των ιατρικών εξόδων όπως αμοιβή ιατρού οποιασδήποτε ειδικότητας ακόμα και αν κληθεί στο νοσοκομείο, κόστη φαρμάκων και διενέργεια εξετάσεων με όριο από 600€ έως 1.000€. Μπορείτε να αναζητήσετε το σύνολο των επιπλέον καλύψεων για τα επείγοντα ανά συμβεβλημένο νοσοκομείο.

Για ενήλικες και για παιδιά.

Μπορώ να επιλέξω το γιατρό που θα με παρακολουθεί – εγχειρήσει ;2020-04-03T09:34:38+00:00

Ο επιλογή του ιατρού είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση νοσηλείας ή και χειρουργείου σε συμβεβλημένο νοσοκομείο η αποζημίωση πραγματοποιείται απευθείας, σε περίπτωση μη συμβεβλημένου απολογιστικά.

Ποιό είναι το όριο κάλυψης της νοσοκομειακής περίθαλψης ;2020-05-31T12:56:20+00:00

Το όριο κάλυψης ορίζεται σε 1.500.000 € ετησίως και αφορά τις περιπτώσεις νοσηλείας τόσο εντός Ελλάδος, όσο και στο εξωτερικό.

Πότε ενεργοποιείται η κάλυψη του νοσοκομειακού επιδόματος ;2020-04-03T09:33:31+00:00

Το νοσοκομειακό επίδομα παρέχεται σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία μέσω της κάλυψης της νοσοκοκομειακής περίθαλψης. Αφορά τη περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος αν και δικαιούταν τη κάλυψη εντούτοις δε τη χρησιμοποίησε. Μπορεί να αφορά περιπτώσεις κάλυψης σε δημόσιο νοσοκομείο, κάλυψη από ομαδικό πρόγραμμα κ.ο.κ. Το επίδομα ορίζεται σε 150€ την ημέρα και παρέχεται για μέχρι 20 ημέρες.

Μπορώ να κλείσω προγραμματισμένο ραντεβού ;2020-04-03T09:31:48+00:00

Παρέχεται πλήρης κατάλογος με τις ειδικότητες των ιατρών ανά νοσοκομείο όπου απευθυνόμενος ο ασφαλισμένος  μπορεί να κλείσει ραντεβού. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις παροχές των συμβεβλημένων νοσοκομείων εδώ.

Τι γίνεται σε περίπτωση επείγον περιστατικού ;2024-01-02T15:03:26+00:00

Στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος δε χρειαστεί νοσηλεία προβλέπεται άμεση απευθείας κάλυψη από 600€ έως 1.000€. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις επιπλέον παροχές των συμβεβλημένων νοσκομειών  εδώ.

Πώς αποζημιώνεται η περίπτωση ατυχήματος ;2020-04-03T09:27:59+00:00

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω ατυχήματος σε συμβεβλημένο νοσοκομείο η κάλυψη γίνεται απευθείας με εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο η αποζημίωση δίδεται απολογιστικά με τη προσκόμιση εισιτηρίου – εξητιρίου και των πρωτότυπων αποδείξεων εξόδων και παροχής υπηρεσιών.  Για τη κάλυψη περαιτέρω εξόδων συνέπεια ατυχήματος όπως φυσικοθεραπείες, φάρμακα, απεικονιστικές εξετάσεις κ.α επίσης η αποζημίωση δίδεται απολογιστικά.

Τι περιλαμβάνει η νοσοκομειακή κάλυψη ;2020-04-03T09:27:26+00:00

Πλήρη κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, πιο αναλυτικά : αμοιβή για δωμάτιο και τροφή, τη πραγματοποίηση εξετάσεων, την αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αποκλειστική νοσοκόμα, έξοδα συνοδού καθώς και κάλυψη χημειοθεραπειών και ακτινοθεραπειών.

Από πότε ξεκινάει η ασφαλιστική μου κάλυψη ;2020-04-03T09:26:56+00:00

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από τη 1η ημέρα για το ατύχημα και από τις 30 ημέρες για την ασθένεια.

Συχνές Ερωτήσεις Προγράμματος Διαγνωστικών Εξετάσεων

Ποιά είναι η διαδικασία για τη πραγματοποίηση των διαγνωστικών ;2020-04-03T10:24:21+00:00

Κατά τη προσέλευσή σας στο συμβεβλημενο διαγνωστικό κέντρο θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

1) Παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού όπου θα πρέπει να αναγράφεται :

 • το ονοματεπώνυμό σας
 • τα στοιχεία της ταυτότητάς σας
 • οι απαιτούμενες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά
 • ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται (συμπτωματολογία, ασθένεια κτλ)

2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

3) Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας

Παρακαλείστε πριν από κάθε χρήση να να επικοινωνείτε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

 

 

Τι επιπλέον παροχές μου προσφέρει το πρόγραμμα των διαγνωστικών ;2020-04-03T10:23:59+00:00

Με κάθε συμβόλαιο διαγνωστικών παρέχεται :

 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Δωρεάν
 • Επίσκεψη στο ιατρείο 20€
 • Επίσκεψη σε Παθολόγο, Καρδιολόγο. Ορθοπεδικό και Γενικό Χειρουργό στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων Δωρεάν
 • Επίσκεψη σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων – πολυιατρείων 15€

Επίσκεψη Κατοίκον

 • Δευτέρα – Σαββάτο πλην αργιών
 • Από 7:00πμ έως 22:00μμ 35€
 • Από 22:00μμ έως 7:00πμ 50€
 • Κυριακές & Αργίες 50€
 • Νοσηλεία κατ’οίκον 20% έκτπωση
 • Ανώδυνη Αιμοληψία Δωρεάν
 • Αιμοληψία κατ’οίκον  8€
 • Πανελλαδική κάλυψη με δίκτυο φυσικοθεραπευτών 20€ ιατρείο – 30€ κατ΄οίκον
 • Πανελλαδική κάλυψη με δίκτυο οδοντιατρίων 50% έκπτωση
 • Πανελλαδική κάλυψη με δίκτυο καταστημάτων οπτικών 10% έκπτωση
 • Πανελλαδική κάλυψη με δίκτυο κέντρων τεχνητής γονιμοποιήσης 10% έκπτωση
 • Πανελλαδική κάλυψη με δίκτυο οφθαλμολογικών κέντρων 20% έκπτωση
 • Πανελλαδική κάλυψη με δίκτυο κέντρων κοσμητικής Ιατρικής  15% έκπτωση
 • Πανελλαδική κάλυψη με δίκτυο για δεύτερη γνώμη 20% έκπτωση
 • Πανελλαδική κάλυψη με δίκτυο φαρμακείων δωρεάν πληροφορίες
 • Δυνατότητα πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης με δίκτυο νοσοκομείων του εξωτερικού δωρεάν πληροφορίες
 • Σημαντική Παροχή σε κάθε νέο συμβόλαιο πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 • Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία για γυναίκες άνω των 40 ετών και PSA για άντρες άνω των 40 ετών
 • Ειδικά πακέτα προληπτικών ελέγχων σε προνομιακές τιμές
 • Γενικό διευρυμένο check up 15€
 • Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους ασφαλισμένους στις 19 ευρωπαϊκες χώρες που δραστηριοποιείται η affidea με κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.

Τηλεφωνική Γραμμή υποστήριξης 18189

 • Υπηρεσίες που παρέχονται :
 • Ιατρικές συμβουλές από εφημερεύοντες ιατρούς
 • Άμεσες συμβουλές για κάθε πρόβλημα υγείας
 • Πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία και πάνω από 50.000€ φορείς υγείας πανελλαδικά
 • Κατά την επικοινωνίας σας θα σας ζητούνται το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

 

 

 

Από πότε μπορώ να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ το πρόγραμμα ;2020-01-19T16:52:21+00:00

Μετά τις πρώτες 30 ημέρες από την έναρξη του συμβολαίου.

Ποιό είναι το ανώτατο όριο για τη διενέργεια εξετάσεων ;2020-04-03T10:23:21+00:00

Το ανώτατο ετήσιο όριο για τη διενέργεια εξετάσεων στο συμβεβλημένο δίκτυο ορίζεται ανάλογα με το προγράμμα επιλογής σε 700€ ή 2.000€.  Παρέχεται ωστόσο ακόμη και πρόγραμμα με απεριόριστο όριο.

Τι περιλαμβάνει ο προγεννητικός έλεγχος ;2020-04-03T10:20:37+00:00

Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει :

 • VDRL
 • HBsAG
 • ANTI-HCV
 • HIV(I,II)
 • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού (IgG, IgM)
 • Αντισώματα Ερυθράς (IgG, IgM)
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος ((IgG, IgM)
 • Γενική Αίματος
 • Ομάδα Αίματος
 • RHESUS
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Γενική Ούρων
Τι προβλέπει το ετήσιο check up ;2020-01-19T16:27:30+00:00

Για ενήλικες :

 • Γενική Αίματος
 • Ζάχαρο
 • Ουρία Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη Ολική
 • Χοληστερόλη HDL
 • Χοληστερόλη LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Γενική Ούρων
 • Α/Α Θώρακος

Επιπλέον για άντρες άνω των 45 ετών :

 • PSA

Επιπλέον για γυναίκες άνω των 45 ετών :

 • Τεστ PAP
 • Απλή μαστογραφία

Για παιδιά και εφήβους :

 • Γενική Αίματος
 • Σάχαρο
 • Τ.Κ.Ε
 • Χοληστερόλη Ολική
 • Γενική Ούρων
Που μπορούν να πραγματοποιηθούν οι διαγνωστικές εξετάσεις ;2020-04-03T10:20:10+00:00

Οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στον όμιλο Affidea στην Ελλάδα και στο δίκτυο συνεργατών που καλύπτει το 99% της ελληνικής επικράτειας, επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν στον όμιλο του Ιατρικού καθώς και στο Υγεία.

Παρέχεται επιπλέον πρόσβαση σε 4.033 ιατρούς πανελλαδικά όπως επίσης και σε 150 σύγχρονα οδοντιατρεία καθώς και 4100 ιατρούς, επιστήμονες και εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη πανευρωπαϊκα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα συμβεβλημένα κέντρα εδώ.

Τι συμμετοχή προβλέπουν οι διαγνωστικές εξετάσεις ;2020-04-03T10:18:40+00:00

Τα προγράμματα διαγνωστικών εξετάσεων κατηγοριοποιούνται σε 2 κατηγορίες με βάση τη συμμετοχής τους. Στη πρώτη κατηγορία η συμμετοχή ειναι μηδενική, ενώ στη δέυτερη προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 10%. Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε οτι με παραμπεπτικό του ΕΦΚΑ η συμμετοχή του 10% μηδενίζεται.

Τι παραπεμπτικά χρειάζονται για τη διενέργεια εξετάσεων ;2020-04-03T10:15:56+00:00

Οι διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιοδήποτε παραπεμπτικό ιατρού, ιδιώτη, είτε συμβεβλημένου με το ΕΦΚΑ με αναγραφόμενη την αιτιολογία παραπομπής.

 

Από πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί ο προγεννητικός έλεγχος ;2020-04-03T10:13:20+00:00

Ο προγεννητικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί στη θέση του ετήσιου check up με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου.

Από πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί το ετήσιο check up ;2020-04-03T10:11:58+00:00

Το ετήσιο check up μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τις πρώτες 30 ημέρες από την έναρξη του προγράμματος.

Συχνές Ερωτήσεις Προγράμματος Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών

Πότε έχουμε παύση της ισχύς του προγράμματος ;2020-04-03T11:05:30+00:00

Παύση ισχύς έχουμε στις εξής περιπτώσεις :

 • Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.
 • Στην επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέμπτη
  (65) επέτειο της γέννησης του ασφαλισμένου.
 • Με την καταβολή ολόκληρου του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στον πίνακα
  καλύψεων και παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ποιό είναι το ελάχιστο ποσό κάλυψης ;2020-01-20T08:56:02+00:00

Το ελάχιστο ποσό ασφάλισης ορίζεται σε 10.000€

Τι χρονικές αναμονές προβλέπονται ;2020-01-20T08:54:46+00:00

Η κάλυψη παρέχεται μετά τους πρώτους 3 μήνες από την έναρξη της ασφάλισης ή την επαναφορά σε ισχύ του συμβολαίου.

Ποιές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου ;2020-04-03T11:04:54+00:00

Η Σοβαρή Ασθένεια να έχει συμβεί μετά την έναρξη ισχύος του συμβολαίου ήτοι μετά
την πάροδο τριών (3) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία έναρξής του ή της
επαναφοράς της σε ισχύ.

O Ασφαλισμένος να βρίσκεται στη ζωή κατά τον χρόνο της καταβολής.
Να έχουν προσκομιστεί στην Εταιρία όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Να έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο ασφάλιστρο.

Ποιά είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου ;2020-01-20T08:50:04+00:00

1. Για Κακοήθη Νεοπλασία
Προσκόμιση παθολογοανατομικής εξέτασης του νεοπλασματικού ιστού.
Γνωμάτευση θεράποντος ογκολόγου για το ιστορικό της νόσου.

Για τις αιματολογικές κακοήθειες:
Αποτέλεσμα παθολογοανατομικής εξέτασης οστεομυελικής βιοψίας ή λεμφαδένα.
Γνωμάτευση θεράποντος αιματολόγου για το ιστορικό της νόσου.

2. Για Έμφραγμα Μυοκαρδίου:
Νέα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα συμβατά με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου τα οποία
αποδεικνύουν την εξέλιξη του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και τη νέκρωση του
μυοκαρδίου. Στεφανιογραφικός έλεγχος που αναδεικνύει την απόφραξη μίας ή
περισσοτέρων αρτηριών.
Αποτελέσματα όλων των επιστημονικά τεκμηριωμένων μυοκαρδιακών ενζύμων που
μετρήθηκαν κατά την εξέλιξη του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (ειδικά για την
καρδιακή τροπονίνη [cTn], με τουλάχιστον μία τιμή πάνω από το 99ο εκατοστημόριο του
ανώτερου ορίου αναφοράς [URL])
Γνωμάτευση θεράποντος καρδιολόγου για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό.

3. Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη:
Πλήρης και αναλυτικός ιατρικός φάκελος νοσηλείας από την χειρουργική επέμβαση της
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Πρόσφατη στεφανιογραφική μελέτη.

4. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο:

Γνωμάτευση θεράποντος νευρολόγου για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό και την παρούσα
κατάσταση που θα τεκμηριώνει με κλινικοεργαστηριακά ευρήματα (κλινική εξέταση και
ενδελεχής απεικονιστικός έλεγχος), τη μόνιμη και μη αναστρέψιμη ολική παράλυση ενός
τουλάχιστον άκρου του σώματος, η οποία θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

5. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια:
Γνωμάτευση θεράποντος νεφρολόγου για το ιστορικό της νόσου καθώς και βεβαίωση της
μονάδας τεχνητού νεφρού για την έναρξη της αιμοκάθαρσης.

6. Μεταμόσχευση Οργάνων:
Γνωμάτευση ιατρού για αιτιολόγηση της μεταμόσχευσης.
Βεβαίωση του κέντρου μεταμοσχεύσεων για την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης.

7. Σκλήρυνση κατά πλάκας:
Αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων που να τεκμηριώνουν τη διάγνωση βάσει των
σύγχρονων ιατρικών ενδείξεων (ενδεικτικά: οσφυονωτιαία παρακέντηση, προκλητά
δυναμικά, μαγνητική τομογραφία)
Γνωμάτευση θεράποντος νευρολόγου που να επιβεβαιώνει κλινικά την κινητική ή αισθητήρια
δυσλειτουργία (ίσο ή μεγαλύτερο του 5,0 στη διευρυμένη κλίμακα κατάστασης
αναπηρίας/Expanded Disability Status Scale) η οποία θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

8. Τύφλωση:
Γνωμάτευση θεράποντος οφθαλμιάτρου για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό και την παρούσα
κατάσταση που θα τεκμηριώνεται με κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.

9. Απώλεια άκρων:
Γνωμάτευση θεράποντος χειρουργού για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό.
Πλήρης και αναλυτικός ιατρικός φάκελος νοσηλείας κατά την οποία διενεργήθηκε ο
ακρωτηριασμός.

10. Παράλυση άκρων:
Γνωμάτευση θεράποντος νευρολόγου που να τεκμηριώνει με κλινικοεργαστηριακά ευρήματα
την ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια κινητικής λειτουργίας του άκρου η οποία θα έχει
διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

11. Σοβαρά εγκαύματα:
Πλήρης και αναλυτικός ιατρικός φάκελος νοσηλείας στον οποίο περιγράφεται η εγκαυματική
βλάβη
Γνωμάτευση θεράποντος Ιατρού για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό και την παρούσα
κατάσταση.

Τι καλύπτει η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών ;2020-01-20T08:27:09+00:00

Αποτελεί μια ανεξάρτητη ασφάλιση σε σχέση με το νοσοκομειακό πρόγραμμα που ενεργοποιείται με την εμφάνιση 11 πολύ σοβαρών ασθενειών οι οποίες δημιουργούν αυξημένες οικονομικές ανάγκες στον ασφαλισμένο αποζημιώνοντάς τον με βάση το κεφάλαιο που ο ίδιος έχει επιλέξει να ασφαλιστεί.

Αναλυτικά καλύπτει :

 1. Κακοήθη νεοπλασία
 2. Έμφραγμα Μυοκαρδίου
 3. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
 4. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 5. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
 6. Μεταμόσχευση Οργάνων
 7. Σκλήρυνση κατά Πλάκας
 8. Τύφλωση
 9. Απώλεια Άκρων
 10. Παράλυση άκρων
 11. Σοβαρά εγκαύματα

Συχνές Ερωτήσεις Προγράμματος Ασφαλίσεων Ζωής

Ποιές είναι οι ιατρικές προυποθέσεις ασφάλισης ;2020-01-20T09:50:18+00:00

Ανάλογα με τη ηλικία του ασφαλισμένου και το όριο κάλυψης που επιθυμεί τότε μπορεί να προβλέπεται :

NON MEDICAL ιατρικός έλεγχος – Μόνο συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ B

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & Απλή παθολογική , Η.Κ.Γ ηρεμίας, Γενική ούρων

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Γ
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β, Γενική Αίματος (με MCV,MCH) TKE, Σάκχαρο αίματος,
Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT, ουρικό οξύ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Δ
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Γ + Δοκιμασία κοπώσεως

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Ε
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Δ + Triplex καρδιάς + Υπερηχογράφημα κοιλίας +
Αλκαλική Φωσφατάση + Ουρικό Οξύ + HBV test (HBsAg), + Anti HCV

Μέχρι ποιά ηλικία μπορεί να ασφαλιστεί κάποιος ;2020-04-03T11:14:10+00:00

Με συμβόλαια ασφάλισης ζωής μπορούν να ασφαλιστούν άτομα έως 65 ετών.

Ποιές προσθήκες μπορούν να συμπεριληφθούν ;2020-01-20T09:34:31+00:00

Επιπρόσθετα μπορεί να συμπεριληφθεί η κάλυψη της μόνιμης ολικής ανικανότητας, η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών καθώς και επιπλέον προσαύξηση στη περίπτωση θανάτου από ατύχημα.

 

Τα ασφαλιστήρια ζωής έχουν αξία εξαγοράς ;2020-01-20T09:22:32+00:00

Τα ασφαλιστήρια ζωής με ισόβια κάλυψη παρέχουν ποσό εξαγοράς, με τα ποσά να αναφέρονται σε πίνακα εντός του συμβολαίου.

Τα προγράμματα ζωής προκαθορισμένης διάρκειας δεν παρέχουν δυνατότητα εξαγοράς.

Πότε έχουμε παύση ισχύος του συμβολαίου ζωής ;2020-04-03T11:07:03+00:00

Μετά την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου(Θάνατος)

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων

Κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Σημειώνεται ότι για τα προγράμματα πρόσκαιρης ασφάλισης
θανάτου δεν υφίσταται η εξαγορά.

Ειδικά για τα προγράμματα πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου η ημερομηνία λήξης ισχύος
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Go to Top