1.Μετά τους πρώτους έξι (6) µήνες καλύπτονται:

1.1. Κακοήθη νοσήµατα

1.2. Στεφανιαία νόσος, ανευρύσµατα εγκεφάλου

1.3. Παθήσεις παραρρίνιων κόλπων, πολυπόδων λάρυγγος και ρινός

1.4. Ορώδης κύστης και κύστης ωχρού σωµατίου ωοθηκών και η εξωµήτριος κύηση

1.5. Μεταµοσχεύσεις αιµοποιητικών κυττάρων σε αιµατολογικές κακοήθειες

 

  1. Σε περίπτωση ανανέωσης της ασφάλισης µετά το πρώτο (1) ασφαλιστικό έτος καλύπτονται:

2.1.  Καλοήθεις παθήσεις του δέρµατος, καλοήθεις όγκοι και κύστεις ασχέτου αιτιολογίας, καλοήθεις παθήσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδούς αδένα.

2.2. Αιµορροΐδες, ραγάδα δακτυλίου, περιπρωκτικό συρίγγιο, κονδυλώµατα, ενδοµητρίωση, κύστη κόκκυγος, κιρσοί κάτω άκρων, παθήσεις χοληφόρου συστήµατος, λιθίαση ουροποιητικού, παθήσεις αµυγδαλών και αδενοειδών εκβλαστήσεων, καθώς και γλαύκωµα και καταρράκτη.

2.3. Κήλες του κοιλιακού τοιχώµατος ασχέτου αιτιολογίας, υδροκήλη, κιρσοκήλη, καθώς και κήλες µεσοσπονδυλίου δίσκου.

2.4. Παθήσεις και ατυχήµατα της άρθρωσης του γόνατος εκτός οστικών καταγµάτων αυτών.

2.5.  Διερευνητικές γυναικολογικές επεµβάσεις (συµπεριλαµβανοµένων και των λαπαροσκοπικών) εφόσον αποδειχθεί ασθένεια.

 

  1. Σε περίπτωση ανανέωσης της ασφάλισης µετά τα δύο (2) πρώτα ασφαλιστικά έτη καλύπτονται:

3.1. Αφαίρεση σπίλων, µυρµηγκιών και θηλωµάτων, εκτός αν από την ιστολογική εξέταση προκύψει κακοήθεια η οποία αποδεικνύεται από ιατρικές εξετάσεις.

3.2. Ορθοκήλη, κυστεοκήλη, πρόπτωση µήτρας και ακράτεια ούρων, εκκολπώµατα παχέος εντέρου, παθήσεις  όρχεων και προστάτη.

3.3. Στραβισµός ασχέτου αιτιολογίας και παθήσεις κερατοειδούς χιτώνα οφθαλµού.

3.4. Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, κογχοτοµή ή κογχοπλαστική, χολοστεάτωµα, νόσος Barrett, διαφραγµατοκήλη, επίκτητες παραµορφώσεις άκρων ποδών, οστεοαρθρίτιδα.

3.5. Κίρρωση ήπατος, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ανεύρυσµα αορτής και περιφερική αγγειοπάθεια.

3.6. Εκ γενετής ανωµαλίες και παθήσεις, καθώς και οι επιπλοκές τους, µε την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν δικαιολογηµένα γνωστές κατά τη συµπλήρωση της αίτησης για τη σύναψη της ασφάλισης και η διάγνωσή τους τέθηκε τουλάχιστον µετά τα δύο (2) πρώτα ασφαλιστικά έτη από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης. Εξαιρούνται αυτές που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.

3.7. Χειρουργικές επεµβάσεις στον αναβολέα του αυτιού (αναβολεκτοµή).

3.8. Η µεταµόσχευση οργάνων όπως καρδιάς, κερατοειδούς, πνευµόνων, ήπατος, νεφρών, εκτός και αν οφείλεται σε γνωστό ιστορικό που δεν δηλώθηκε στην αίτηση κατά τη σύναψη της ασφάλισης.

3.9. Επεµβάσεις  προληπτικής µαστεκτοµής. • Επί κακοήθειας έτερου µαστού και εργαστηριακά αποδεδειγµένης µετάλλαξης των γονιδίων BRCA1 και BRCA2. • Επί κακοήθειας έτερου µαστού µε αποδεδειγµένο παθολογοανατοµικό αποτέλεσµα λοβιακού καρκινώµατος insitu. • Επί κακοήθειας έτερου µαστού και ισχυρού οικογενειακού ιστορικού (όπως µητέρα, αδελφή ή/και θυγατέρα µε αµφοτερόπλευρο καρκίνο µαστών ή καρκίνο ωοθηκών πριν την ηλικία των 50 ετών).

3.10. Οι επιπλοκές της κύησης, καθώς και η διακοπή της κύησης που επιβάλλεται ιατρικά και οφείλεται αποκλειστικά σε χρωµοσωµικές ή ανατοµικές ανωµαλίες που αποδεικνύονται µε αποτελέσµατα σχετικού εργαστηριακού ελέγχου.