Εξαιρέσεις Ασφαλιστηρίου Ζωής – Κεφαλαίων Θανάτου

Με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη η οποία προέρχεται, προκαλείται ή οφείλεται άμεσα ή έμμεσα: Α. Σε πολεμικά γεγονότα, (πόλεμος, εξεγέρσεις, εμφύλιες διαμάχες, στρατιωτικές επιχειρήσεις), χρήση πυρηνικών όπλων, μετάδοση ατομικής ενέργειας που προκαλείται τεχνητά και ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Β. Σε συμμετοχή του ασφαλισμένου σε τρομοκρατικές πράξεις, παράνομες και εγκληματικές ενέργειες., σε αγώνες [...]

By |2020-01-16T17:11:38+00:0016 Ιανουαρίου, 2020|Εξαιρέσεις|0 Σχόλια

Εξαιρέσεις Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών Full

Από την κάλυψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι Σοβαρές Ασθένειες και οι επιπλοκές τους που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε: 1. Ατύχημα, πέραν αυτών που κατά παρέκκλιση αναφέρονται στο Άρθρο 1 «Ορισμοί». Ορισμός : Ατύχηµα: Κάθε σωµατική βλάβη του Ασφαλισµένου που αποδεικνύεται αντικειµενικά και προέρχεται από αιτία εξωτερική, βίαιη, τυχαία, αιφνίδια, ανεξάρτητη [...]

By |2020-01-16T18:22:08+00:0016 Ιανουαρίου, 2020|Εξαιρέσεις|0 Σχόλια

Εξαιρέσεις Διαγνωστικών Εξετάσεων Full

Εξαιρέσεις Διαγνωστικών Εξετάσεων Full Με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτονται τα έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν σχέση µε τις παρακάτω περιπτώσεις και τις τυχόν επιπλοκές τους : 1.Παραπεµπτικά διαγνωστικών εξετάσεων τα οποία σχετίζονται µε προληπτικό έλεγχο, εκτός της περίπτωσης που ρητώς αναφέρεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 2 της παρούσας Υποενότητας. Άρθρο 2, παράγραφος 2 [...]

By |2020-01-16T13:43:41+00:0016 Ιανουαρίου, 2020|Εξαιρέσεις|0 Σχόλια

Εξαιρέσεις Νοσοκομειακού Προγράμματος Full

Με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου προγράμματος Full δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και ρητώς εξαιρούνται περιπτώσεις νοσηλείας ή οιαδήποτε έξοδα διενεργούνται ακόµα και στα πλαίσια καλυπτόµενης νοσηλείας, καθώς και κάθε άλλης παροχής που οφείλονται ή έχουν σχέση µε τις παρακάτω περιπτώσεις και τις τυχόν επιπλοκές τους: Απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό και τις επιπλοκές τους, ανεξάρτητα από [...]

By |2020-01-16T13:27:13+00:0016 Ιανουαρίου, 2020|Εξαιρέσεις|0 Σχόλια
Go to Top