Να αναφερθεί η συχνότητα και η διάρκεια των συμπτωμάτων. Να αποσταλεί η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και οι λοιπές εξετάσεις που έγιναν στα πλαίσια του ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν έγινε έλεγχος να αναφερθεί ο λόγος που δεν ολοκληρώθηκε η διερεύνηση.