Ορίζεται ως η χειρουργική αντιμετώπιση της στένωσης ή απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών με χρήση μοσχευμάτων.