Ο προγεννητικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί στη θέση του ετήσιου check up με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου.