Το ετήσιο check up μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τις πρώτες 30 ημέρες από την έναρξη του προγράμματος.