Μετά τις πρώτες 30 ημέρες από την έναρξη του συμβολαίου.