Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από τη 1η ημέρα για το ατύχημα και από τις 30 ημέρες για την ασθένεια.