Ορίζεται ως ο ακρωτηριασμός δύο ή περισσοτέρων άκρων του σώματος, από το επίπεδο του καρπού των χεριών και άνω ή από το επίπεδο του αστραγάλου και άνω, που οφείλεται σε ασθένεια ή ατύχημα.