Θα πρέπει να αναφέρετε το ακριβές όνομα της αρρυθμίας.
Πότε έγινε η διάγνωση.
Έγινε έλεγχος για ανεύρεση της αιτίας; Αν ναι, θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα αποτελέσματα  των εξετάσεων (π.χ. Holter ρυθμού, triplex καρδιάς, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη κτλ)
Αν χρειάστηκε νοσηλεία θα πρέπει να αποσταλεί το ενημερωτικό σημείωμα του νοσοκομείου (εξιτήριο).
Αν λαμβάνετε θεραπεία θα πρέπει να αναφέρεται τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία.

Σημαντική επιπρόσθετη πληροφορία είναι πότε διακόψατε τη φαρμακευτική αγωγή και για ποιο λόγο.
Θα πρέπει επιπλέον να αποσταλούν οι τελευταίες εξετάσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια Check-up ή για
την παρακολούθηση της αρρυθμίας (π.χ. ΗΚΓ, Holter ρυθμού και Triplex καρδιάς).