Θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα της πάθησης και πότε έγινε η διάγνωση. Αν έχετε νοσηλευτεί να μας αποσταλεί το ενημερωτικό του νοσοκομείου (εξιτήριο). Να αναφερθεί αν υπάρχουν ακόμη συμπτώματα ή η νόσος έχει υποχωρήσει πλήρως. Αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή αναφέρετε το ή τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία. Θα πρέπει να αποσταλούν επίσης οι τελευταίες εξετάσεις που έγιναν στα πλαίσια παρακολούθησης της νόσου.