Να αναφερθεί το όνομα της πάθησης του δέρματος καθώς και έκταση της στο σώμα. Αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή αναφέρετε το ή τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία. Εάν έχει γίνει βιοψία δέρματος, να αποσταλεί το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης.