Θα πρέπει να αναφερθεί το τμήμα της σπονδυλικής στήλες που πάσχει. Αν έχει χειρουργηθεί ή όχι και να αποσταλεί η απεικονιστική μέθοδος (π.χ. μαγνητική τομογραφία) που έγινε στα πλαίσια της διάγνωσης ή της παρακολούθησης. Να αποσταλεί επίσης απεικονιστικός έλεγχος με τα υλικά που ενδεχομένως έχουν τοποθετηθεί μετά το χειρουργείο.