Θα πρέπει να αναφερθεί πότε έγινε η διάγνωση και ποια είναι η νόσος. Πόσο συχνά υπάρχουν εξάρσεις της νόσου και νοσηλείες σε νοσοκομεία. Πότε ήταν η τελευταία νοσηλεία και να αποσταλεί το ενημερωτικό του νοσοκομείου. Να αναγραφούν το ή τα
ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία που λαμβάνεται. Να αποσταλούν επίσης οι κολονοσκοπήσεις και όποιες άλλες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια παρακολούθησης της νόσου.