Θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος διάγνωσης και η λαμβανόμενη θεραπεία. Να αποσταλεί επίσης η τελευταία μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ή μαγνητική τομογραφία του νωτιαίου σωλήνα και οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος στα πλαίσια της διάγνωσης ή/και παρακολούθησης.