Ορίζεται ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός καρκινικού κυττάρου που διηθεί τους φυσιολογικούς ιστούς, ενδέχεται να δώσει μεταστάσεις και επιβεβαιώνεται με παθολογοανατομικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνεται η λευχαιμία και το λέμφωμα.