Οι φοιτητές καλύπτονται κανονικά με βάση τους όρους του προγράμματός τους σαν να βρίσκονταν στην Ελλάδα. Προσοχή η κάλυψη στο εξωτερικό γίνεται απολογιστικά μιας και που τα νοσοκομεία του εξωτερικού θεωρούνται μη συμβεβλημένα.