Τα παιδιά μπορούν να συμπεριλαμβάνονται εντός του οικογενειακού νοσοκομειακού προγράμματος ως καλυπτόμενα μέλη μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Από τα 25 τους έτη παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης με παρόμοιο ατομικό πρόγραμμα δίχως έλεγχο ασφαλισιμότητας.