Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν κατόπιν αιτήματος τους το ποσό της απαλλαγής τους. Για τις περιπτώσεις μείωσης της απαλλαγής ζητείται ερωτηματολόγιο υγείας συμπληρωμένο.