Ο επιλογή του ιατρού είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση νοσηλείας ή και χειρουργείου σε συμβεβλημένο νοσοκομείο η αποζημίωση πραγματοποιείται απευθείας, σε περίπτωση μη συμβεβλημένου απολογιστικά.