Να αναφερθεί αν ο όγκος που αφαιρέθηκε ήταν καλοήθης ή κακοήθης.
Να αναφερθεί το όργανο στο οποίο ήταν ο όγκος.
Η ημερομηνία διάγνωσης και χειρουργικής επέμβασης (εάν έγινε).
Να αποσταλεί η ιστολογική εξέταση.
Αν ακολούθησε χημειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία και πότε.
Αν λαμβάνεται κάποια θεραπεία για αυτή την περίπτωση να αναγραφούν το ή τα
ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία.
Σε όλες τις κακοήθειες, γίνεται παρακολούθηση της πορείας της νόσου για 5 με 10
έτη. Να αποσταλούν οι τελευταίες εξετάσεις που έγιναν (αίματος, απεικονιστικές,
καρκινικοί δείκτες κ.λπ.) στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησης (follow-up).