Θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα της πάθησης και πότε έγινε η διάγνωση. Αν έχει υπάρξει νοσηλεία να
αποσταλεί το ενημερωτικό του νοσοκομείου (εξιτήριο). Να αναφερθεί επίσης αν υπάρχουν ακόμη συμπτώματα ή η νόσος έχει υποχωρήσει πλήρως. Αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να αναφερθεί το ή τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή
δραστική ουσία. Να αποσταλούν επίσης οι τελευταίες εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια παρακολούθησης της νόσου.

Σε όγκους να αναφερθεί η ημερομηνία αφαίρεσης του όγκου και αν ήταν καλοήθης
ή κακοήθης. Να αποσταλεί η ιστολογική εξέταση.

Αν ήταν κακοήθης, τι θεραπεία ελήφθη και πότε ολοκληρώθηκε. Επίσης σε
περίπτωση κακοήθειας αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή να
αναγραφεί το/τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική
ουσία.
Να αποσταλεί επίσης ο τελευταίος έλεγχος.