Αν είναι γνωστό ότι υπάρχει καρδιακό φύσημα, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί το
πιο πρόσφατο Triplex.
Αν είναι γνωστή άλλη καρδιακή πάθηση θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά το όνομα της πάθησης.
Πότε έγινε η διάγνωση; Αν χρειάστηκε νοσηλεία; Αν ναι, πότε;
Σημερινή κατάσταση του ασφαλισμένου.
Αν λαμβάνει ο υποψήφιος ασφαλισμένος θεραπεία; Αν ναι, να αναφερθούν τα ονόματα των φαρμάκων
με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία.
Σε περίπτωση νοσηλείας θα πρέπει να αποσταλεί το ενημερωτικό σημείωμα του νοσοκομείου
(εξιτήριο), όπως και οι πιο πρόσφατες εξετάσεις που έγιναν στα πλαίσια της
παρακολούθησης της νόσου.