Παρέχεται πλήρη κάλυψη σε δημόσια νοσοκομεία με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου στα προγράμματα με συμμετοχή 0€, 500€ και 1.500€. Για τα προγράμματα με απαλλαγή 3.000€ και 6.000€ προβλέπεται συμμετοχή στα έξοδα 1.500€ και 3.000€ αντίστοιχα.