Θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα της πάθησης καθώς και το πότε έγινε η διάγνωση. Αν έχει πραγματοποιηθεί νοσηλεία θα πρέπει να αποσταλεί το ενημερωτικό του νοσοκομείου (εξιτήριο). Να αναφερθεί επίσης αν υπάρχουν ακόμη συμπτώματα ή η νόσος έχει υποχωρήσει πλήρως. Αν λαμβάνεται ακόμη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να αναγραφούν το ή τα λαμβανόμενα φάρμακα και να αποσταλεί η τελευταία σπιρομέτρηση ή/και απεικονιστική μέθοδος που έχει πραγματοποιηθεί.

Σε όγκους να αναφερθεί η ημερομηνία αφαίρεσης του όγκου και αν ήταν καλοήθης
ή κακοήθης. Να αποσταλεί επίσης η ιστολογική εξέταση.

Αν ήταν κακοήθης, τι θεραπεία πραγματοποιήθηκε και πότε ολοκληρώθηκε. Επίσης σε περίπτωση κακοήθειας, αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή να αναφερθεί το ή τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία.
Να αποσταλεί ο τελευταίος έλεγχος.