1. Για Κακοήθη Νεοπλασία
Προσκόμιση παθολογοανατομικής εξέτασης του νεοπλασματικού ιστού.
Γνωμάτευση θεράποντος ογκολόγου για το ιστορικό της νόσου.

Για τις αιματολογικές κακοήθειες:
Αποτέλεσμα παθολογοανατομικής εξέτασης οστεομυελικής βιοψίας ή λεμφαδένα.
Γνωμάτευση θεράποντος αιματολόγου για το ιστορικό της νόσου.

2. Για Έμφραγμα Μυοκαρδίου:
Νέα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα συμβατά με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου τα οποία
αποδεικνύουν την εξέλιξη του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και τη νέκρωση του
μυοκαρδίου. Στεφανιογραφικός έλεγχος που αναδεικνύει την απόφραξη μίας ή
περισσοτέρων αρτηριών.
Αποτελέσματα όλων των επιστημονικά τεκμηριωμένων μυοκαρδιακών ενζύμων που
μετρήθηκαν κατά την εξέλιξη του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (ειδικά για την
καρδιακή τροπονίνη [cTn], με τουλάχιστον μία τιμή πάνω από το 99ο εκατοστημόριο του
ανώτερου ορίου αναφοράς [URL])
Γνωμάτευση θεράποντος καρδιολόγου για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό.

3. Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη:
Πλήρης και αναλυτικός ιατρικός φάκελος νοσηλείας από την χειρουργική επέμβαση της
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Πρόσφατη στεφανιογραφική μελέτη.

4. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο:

Γνωμάτευση θεράποντος νευρολόγου για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό και την παρούσα
κατάσταση που θα τεκμηριώνει με κλινικοεργαστηριακά ευρήματα (κλινική εξέταση και
ενδελεχής απεικονιστικός έλεγχος), τη μόνιμη και μη αναστρέψιμη ολική παράλυση ενός
τουλάχιστον άκρου του σώματος, η οποία θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

5. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια:
Γνωμάτευση θεράποντος νεφρολόγου για το ιστορικό της νόσου καθώς και βεβαίωση της
μονάδας τεχνητού νεφρού για την έναρξη της αιμοκάθαρσης.

6. Μεταμόσχευση Οργάνων:
Γνωμάτευση ιατρού για αιτιολόγηση της μεταμόσχευσης.
Βεβαίωση του κέντρου μεταμοσχεύσεων για την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης.

7. Σκλήρυνση κατά πλάκας:
Αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων που να τεκμηριώνουν τη διάγνωση βάσει των
σύγχρονων ιατρικών ενδείξεων (ενδεικτικά: οσφυονωτιαία παρακέντηση, προκλητά
δυναμικά, μαγνητική τομογραφία)
Γνωμάτευση θεράποντος νευρολόγου που να επιβεβαιώνει κλινικά την κινητική ή αισθητήρια
δυσλειτουργία (ίσο ή μεγαλύτερο του 5,0 στη διευρυμένη κλίμακα κατάστασης
αναπηρίας/Expanded Disability Status Scale) η οποία θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

8. Τύφλωση:
Γνωμάτευση θεράποντος οφθαλμιάτρου για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό και την παρούσα
κατάσταση που θα τεκμηριώνεται με κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.

9. Απώλεια άκρων:
Γνωμάτευση θεράποντος χειρουργού για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό.
Πλήρης και αναλυτικός ιατρικός φάκελος νοσηλείας κατά την οποία διενεργήθηκε ο
ακρωτηριασμός.

10. Παράλυση άκρων:
Γνωμάτευση θεράποντος νευρολόγου που να τεκμηριώνει με κλινικοεργαστηριακά ευρήματα
την ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια κινητικής λειτουργίας του άκρου η οποία θα έχει
διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

11. Σοβαρά εγκαύματα:
Πλήρης και αναλυτικός ιατρικός φάκελος νοσηλείας στον οποίο περιγράφεται η εγκαυματική
βλάβη
Γνωμάτευση θεράποντος Ιατρού για το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό και την παρούσα
κατάσταση.