Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει μεταξύ προγραμμάτων με :

  • μηδενική απαλλαγή
  • απαλλαγή 500€ η οποία μηδενίζει με παράλληλη χρήση ασφαλιστικού φορέα
  • απαλλαγή 1.500€ η οποία μειώνεται σε 750€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία
  • απαλλαγή 3.000€ η οποία μειώνεται σε 1.500€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία
  • απαλλαγή 6.000€ η οποία μειώνεται σε 3.000€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία
  • απαλλαγή 10.000€, το πρόγραμμα ωστόσο αυτό παρέχεται με τη παράλληλη ύπαρξη ομαδικού προγράμματος