Στο πρόγραμμα μπορούν να ασφαλίζονται ανήλικα τέκνα από 30 ημερών μέχρι ενήλικοι 70 ετών. Μέχρι την ηλικία των 55 ετών δεν απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος παρά μόνο συμπλήρωση ιατρικού ερωτηματολογίου.