Επιπρόσθετα μπορεί να συμπεριληφθεί η κάλυψη της μόνιμης ολικής ανικανότητας, η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών καθώς και επιπλέον προσαύξηση στη περίπτωση θανάτου από ατύχημα.