Το ανώτατο ετήσιο όριο για τη διενέργεια εξετάσεων στο συμβεβλημένο δίκτυο ορίζεται ανάλογα με το προγράμμα επιλογής σε 700€ ή 2.000€.  Παρέχεται ωστόσο ακόμη και πρόγραμμα με απεριόριστο όριο.