Το όριο κάλυψης ορίζεται σε 1.500.000 € ετησίως και αφορά τις περιπτώσεις νοσηλείας τόσο εντός Ελλάδος, όσο και στο εξωτερικό.