Το νοσοκομειακό επίδομα παρέχεται σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία μέσω της κάλυψης της νοσοκοκομειακής περίθαλψης. Αφορά τη περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος αν και δικαιούταν τη κάλυψη εντούτοις δε τη χρησιμοποίησε. Μπορεί να αφορά περιπτώσεις κάλυψης σε δημόσιο νοσοκομείο, κάλυψη από ομαδικό πρόγραμμα κ.ο.κ. Το επίδομα ορίζεται σε 150€ την ημέρα και παρέχεται για μέχρι 20 ημέρες.