Θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος διάγνωσης και τα λαμβανόμενα φάρμακα. Σε περίπτωση διαβήτη κύησης, να αποσταλούν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά τον τοκετό για την παρακολούθηση της νόσου.