Ορίζεται ως η χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος άγνωστης αιτιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήματος η οποία θα προκαλεί κινητική ή αισθητήρια δυσλειτουργία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.