Ορίζονται ως τα τρίτου βαθμού εγκαύματα, με έκταση τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του σώματος.