Να αναφερθεί ο χρόνος διάγνωσης και η λαμβανόμενη θεραπεία. Να αποσταλεί η τελευταία μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος στα πλαίσια της διάγνωσης ή/και παρακολούθησης.