Τα ασφαλιστήρια ζωής με ισόβια κάλυψη παρέχουν ποσό εξαγοράς, με τα ποσά να αναφέρονται σε πίνακα εντός του συμβολαίου.

Τα προγράμματα ζωής προκαθορισμένης διάρκειας δεν παρέχουν δυνατότητα εξαγοράς.