Η επιλογή της θέσης νοσηλείας γίνεται από την αρχή και προβλέπεται εντός του συμβολαίου σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξυ : Ά θέσης (μονόκλινο), ΄Β θέσης (δίκλινο) ή LUX.