Στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος δε χρειαστεί νοσηλεία προβλέπεται  κάλυψη μέσω παροχών των συμβεβλημένων νοσοκομείων με δωρεάν παροχές ιατρών και εξετάσεων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις παροχές εδώ.