Κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά με βάση τη σοβαρότητα της ασθένειας ή ενδεχομένως του χειρουργείου που έχει πραγματοποιηθεί, τη σημερινή κατάσταση και φυσικά τα έτη που έχουν μεσολαβήσει. Ο υποψήφιος προς ασφάλιση θα πρέπει να προσκομίσει τα ιατρικά έγγραφα που περιγράφουν τη προϋπάρχουσα πάθηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ιατρικό έλεγχο ασφαλισιμότητας εδώ.