Πλήρη κάλυψη των ιατρικών εξόδων όπως αμοιβή ιατρού οποιασδήποτε ειδικότητας ακόμα και αν κληθεί στο νοσοκομείο, κόστη φαρμάκων και διενέργεια εξετάσεων με όριο από 600€ έως 1.000€. Μπορείτε να αναζητήσετε το σύνολο των επιπλέον καλύψεων για τα επείγοντα ανά συμβεβλημένο νοσοκομείο.

Για ενήλικες και για παιδιά.